Tuesday, July 23, 2013

elephant grass . . . a long way from a young boy's dreams - Robert D. Wilson

Nirmal Singh Dhunsi, ਆਹ ਚੁੱਕੋ! ਰਾਬਰਟ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਇਕੂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ "ਲਾਈਕ" ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ : RECENT POSTS
Robert D. Wilson :
A hokku for you to interpret:

elephant grass . . .
a long way from a
young boy's dreams

robert d. wilson
Like · · Follow Post · 9 hours ago

Seen by 11
Shirlee Terry Busch likes this.
Asni Amin This hokku brings to mind the image that Rita Odeh had for the May International Kukai contest with a picture of an elephant in Tel Aviv Zoo. It would be a perfect hokku for the image!
8 hours ago · Like · 2
Jayashree Maniyil Dear Robert - as a beginner who is just learning to interpret, please feel free to correct my thoughts:

Through this hokku, I do feel a sense of depth by drawing similarities between the nature of elephant grass and a young boy's dreams. The phrase makes me think that you are referring to a particular young boy who is different to the rest. I could not interpret any seasonal reference other than possibly the perennial nature of elephant grass. And, I could also not see any movement other than to interpret the constant rejuvenation of the perennial grass (young boy's dreams). Could you clarify if I am on the right track in interpreting your hokku.

With reference to Sandi's passion flower hokku, I can see the seasonal reference and also the movement (yang) in the form of building desires (as similar to moving from winter to spring to summer). There is depth (the phrase invites me to question and go beyond) and similarity (change from dullness to life - cold season to warm season).

I look forward to your feedback and guidance.
8 hours ago · Edited · Like · 3
Massih Talebian ***

elephant grass . . .
a long way from a
young boy's dreams

I like the juxtaposition of LONG elephant grass bushes , with the Long Way from this boy,s dreams .
Is this long way from AFRICA to Vietnam?or the place that the poet is now living?
Human beings are alive with their long back emotions and memories,These dreams are like a tail that traces our lives.
It,s not very important This special young boy,s dreams that may be now is an old man , the most important is the generalization of this passage of time which flows in all creature,s mind and everybody can see his/her image in this hokku.
Ambiguity,sincerity and lightness(karumi) here is more highlight and Zoka is hidden in the winds that are now blowing in this Elephant grass field.I can see and hear the unsaid in these non-said words
4 hours ago · Like · 2
Robert D. Wilson Elephant grass is everywhere in Vietnam, and not seasonal. Kigo is not important. Kigo are directional indicators. How I interpret my hokku isn't relevant to your interpretation. Each reader must interpret a hokku according to their own particular subjective cultural memories, experiences, education, biospheric locale, parentage, etc.
3 hours ago via · Like · 2
Rita Odeh The poet's way of dreams which started as he was a young boy is as long/ tall as the elephant grass which is taller than a human being and needs patience and persistence to walk through it.
2 hours ago · Edited · Like · 1
Robert D. Wilson Each of you will interpret my poem differently since I haven't told all. I hint at using yugen (depth and mystery). What is line one's contribution to the hokku as a whole? Am I using it as a point of contrast, or as a geographical indicator, or to delineate a season?
about an hour ago · Like
Massih Talebian It is surely a point of contrasting elephant grass with this young boy,s far distant dreams
about an hour ago · Like · 1
Jayashree Maniyil I agree too that L1 is being used as a point of contrast because elephant grass is everywhere and is perennial.
about an hour ago · Edited · Like · 1
Robert D. Wilson Line one is not being used as a point of contrast.
about an hour ago via · Like
Jayashree Maniyil If I may reconsider - I think L1 derives a point of similarity between the nature of the elephant grass to that of a young boy's dreams, imho. So, my answer will be NO to all of the options.
about an hour ago · Like · 1
Robert D. Wilson There is no right or wrong interpretation.
about an hour ago · Like
Sasa Vazic wading through elephant grass to escape an enemy, a young boy fears he will not see the other end, open space, wide and broad landscape of his imagined life... freedom.
about an hour ago · Like · 1
Robert D. Wilson I love hearing your interpretations, all.
58 minutes ago · Like
https://www.facebook.com/groups/punjabihaiku/permalink/10151871546902729/


ਲ਼ੰਬਾ ਦਿਨ ਬੇੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੀਕੀ ਮਾਸਓਕਾ

 • Nirmal Singh Dhunsi ------
  ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਲਵੀਰ ਜੀ! ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ I
 • Dalvir Gill ਸ਼ੀਕੀ ਦੇ ਹਾਇਕੂ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ...... l ਪਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮੋਰੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ....... l ਹਾਇਕੂ ਤਾਂ ਹਾਇਕੂ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤਾ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਮਗਜ਼-ਪੱਚੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ l ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਭਾਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ। ਖ਼ੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ l ਖ਼ੈਰ ਆਹ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ l
 • Nirmal Singh Dhunsi -------
  ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਆ Dalvir ਜੀ ! ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ! ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਾਇਕੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ੀ-ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਵਧ੍ਧ I ਅੱਜ ਸਭ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਮਝਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ
  ਸਮਝੋIਦੂਸਰਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋ ਵੱਖਰੇ ਕਲਚਰਲ/ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਲਿਆਵੇਗਾI
  ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਏਦਾਰ ਅਜੋਕੀ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ-ਵਾਸੀ ਹਾਂI ਸੰਸਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਸਮੇਟੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਓ ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ I ਕਈ ਵਾਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆ,ਦੇਖਦਿਆ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਸੋਚ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਬੂਹਾ ਮੱਲ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਰਚਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ-ਸੰਕਲਪ ´ਚ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਕਦੀ ਜੀ ਪਾਏਗੀ ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰਚੀ ਗਈ ਗੱਲ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈI ਹਾਲਾਂਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚਨਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਖਲੇਰੇ ਤੇ ਖਲੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀI ਮੇਰੀ ਕੁਝ੍ਝ ਏਹੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈ ਆਧੁਨਿਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀI ਏਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਚਨਾ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇ ਉਹ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀI ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਕੀ ਦੇ ਹਾਇਕੂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀI
  ਵਧੀਆ ਰਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਨਿਖੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂI ਹਰ ਰਚੇਤੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਏਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
 • Dalvir Gill DEFINING HAIKU, Simply Haiku, Summer 2010 http://simplyhaiku.theartofhaiku.com/summer2010/rdw-defining-haiku.htm

  Personification: A Taboo In English Language Haiku? Simply Haiku, Autumn 2010
  http://simplyhaiku.theartofhaiku.com/autumn2010/personification.htm

  Study of Japanese Aesthetics: Part I: The Importance of Ma Simply Haiku, Autumn 2011 http://simplyhaiku.theartofhaiku.com/winter2011/robertwilsonessay.htm

  Study of Japanese Aesthetics: Part II: Reinventing the Wheel Simply Haiku, Spring 2011 http://simplyhaikujournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=108

  Study of Japanese Aesthetics: Part III: To Kigo or Not to Kigo Simply Haiku, Summer 2011 http://simplyhaikujournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=335&Itemid=312

  Study of Japanese Aesthetics: Part IV: Is Haiku Dying Simply Haiku, Autumn 2011/Winter 2012 http://simplyhaikujournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=458&Itemid=392

  What Is and Isn't: A Butterfly Wearing Tennis Shows Simply Haiku, Winter 2013 http://simplyhaikujournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=563&Itemid=523
 • Balwinder Singh ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਨਜਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ

No comments:

Post a Comment